Hur påverkar flyktinginvandringen lågutbildade på arbetsmarknaden?

Seminarium 2017.02.01

Flyktinginvandring bidrog till högre löner

Det är en av slutsatserna i en ny SNS Analys Invandring och arbetsmarknaden för infödda – erfarenheter från Danmark av nationalekonomen Mette Foged som presenterades på ett seminarium hos SNS den 31 januari 2017.

Studien undersöker hur den infödda arbetskraftens mobilitet på arbetsmarknaden, lön och sysselsättning påverkades av flyktinginvandringen till Danmark 1995–2003.

Resultaten visar att lönen ökade, särskilt för unga och personer med kort anställningstid. Enligt Mette Foged beror de positiva effekterna på att lågutbildade på arbetsmarknaden, som en effekt av det ökade utbudet av manuell arbetskraft som den ökade invandringen medförde, bytte till mer komplexa jobb som ställde större krav på språkkunskaper och kännedom om lokala normer och regelverk. Även sysselsättningen var opåverkad trots det ökade utbudet av arbetskraft.

Enligt Pieter Bevelander, professor i internationell migration och etniska relationer, är studien ett viktigt bidrag då den bekräftar tidigare internationell forskning om invandringens arbetsmarknadseffekter. Han framhöll dock vikten av att diskutera vilka eventuella effekter som kan uppstå av segmentering på arbetsmarknaden baserat på etnicitet.

Precis som Foged konstaterade Bevelander att goda etableringsmöjligheter på arbetsmarknaden för invandrare är en förutsättning för att uppnå positiva resultat:

För Sverige är den stora frågan den generellt låga sysselsättningen människor från icke-OECD länder. Det är något vi måste snabba på.

Även Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, välkomnade studien samt dess aktuella teman. Han framhöll att instegsjobb med lägre löner kan vara en effektiv åtgärd för att etableras på arbetsmarknaden. Dock återstår en viss osäkerhet kring detta varför det bör introduceras med försiktighet.

Medverkande

Pieter Bevelander, professor i internationell migration och etniska relationer, Malmö högskola, och ledamot i Delmi, Delegationen för migrationsstudier.

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, forskare vid IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet

Mette Foged, fil.dr i nationalekonomi, Köpenhamns universitet

Samtalet modererades av Max Landergård, journalist och moderator.