Hur påverkar globaliseringen den svenska arbetsmarknaden?

Seminarium 2018.06.07

Sverige har globaliserats snabbt under de senaste årtiondena. Hur påverkar det företagens efterfrågan på olika typ av arbetskraft? Vilka arbetstagare gynnas mest av globaliseringen? Och hur påverkas matchningen mellan företag och arbetstagare? De är frågor som två nationalekonomer undersöker i en ny SNS-rapport.

Medverkande

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
Fredrik Heyman, docent i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Lunds universitet
Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister
Carola Lemne, vd, Svenskt Näringsliv
Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson
Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning
Hans Stråberg, styrelseordförande, Atlas Copco och SKF

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef SNS forskningsprogram.