Hur ska framtidens klimatpolitik utformas?

Seminarium 2016.09.08

Lyssna

Den 22 juni lade Miljömålsberedningen fram sitt slutbetänkande till regeringen med förslag på åtgärder för hur Sverige ska nå klimatmålet. SNS bjuder in till en diskussion om den långsiktiga svenska klimatpolitiken.

Medverkande
SVANTE AXELSSON, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
MARIA BÖRJESSON, docent vid Centrum för transportstudier, Kungliga Tekniska högskolan
JOHN HASSLER, professor i nationalekonomi vid Institutet för Internationell Ekonomi vid Stockholms Universitet
PER LYRVALL, Sverigechef, Stora Enso
EVA SAMAKOVLIS, forskningschef för Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet
ANDERS WIJKMAN, Miljömålsberedningens ordförande

Samtalet leds av HELENA BLOMQUIST, journalist.