Hur ska framtidens klimatpolitik utformas?

Seminarium 2016.09.08

Den 22 juni lade Miljömålsberedningen fram sitt slutbetänkande till regeringen med förslag på åtgärder för hur Sverige ska nå klimatmålet. SNS bjuder in till en diskussion om den långsiktiga svenska klimatpolitiken.

Medverkande

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Maria Börjesson, docent vid Centrum för transportstudier, Kungliga Tekniska högskolan

John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för Internationell Ekonomi vid Stockholms Universitet

Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso

Eva Samakovlis, forskningschef för Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet

Anders Wijkman, Miljömålsberedningens ordförande

Samtalet leds av Helena Blomquist, journalist.