Hur ska sociala investeringar finansieras och utvärderas?

Kan en nationell finansieringsmodell bidra till bättre drivkrafter för långsiktiga sociala investeringar?

Medverkande

Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Tomas Bokström, projektledare, RISE

Golnaz Hashemzadeh Bonde, grundare och VD, Inkludera

Clas Olsson, generaldirektör, ESV

Ing-Marie Wieselgren, projektchef, SKR

Samtalets leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare på SNS.