Huvudkontoren flyttar ut

Pontus Braunerhjelm (red.) Gunnar Eliasson Magnus Hellberg Cliff Pratten Bengt Stymne

Sedan 1997 har 47 svenska företag flyttat sina huvudkontor från Sverige. Här diskuteras vad utflyttningen beror på och om den spelar någon roll. Koncernchefer, styrelseledamöter och ägarrepresentanter inom fem olika branscher har intervjuats, för att fördjupa förståelsen för drivkraften bakom huvudkontorslokaliseringen.

Författarna visar på riskerna med huvudkontorsflytten, och menar att politikerna måste vara beredda att reformera politiken på flera områden för att göra Sverige mer attraktivt för företagen. Sverige har utomordentligt goda förutsättningar att utveckla åtminstone ett par internationellt konkurrenskraftiga huvudkontorskluster, menar författarna.