IIES/SNS International Policy Talks: Hur påverkar sociala medier den politiska polariseringen?

Seminarium 2017.09.14

Den politiska polariseringen har ökat i USA och i andra västerländska demokratier. Bidrar sociala medier till den här utvecklingen? Finns det ett samband mellan hur väljare beter sig och spridningen av falska nyheter?

Medverkande

Matthew Gentzkow, professor i nationalekonomi vid Stanford University

Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet

Sanna Rayman, debattchef för Dagens Samhälle

David Strömberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Helena Blomquist, journalist, leder samtalet.