IIES/SNS International Policy Talks: Lise Vesterlund – om varför kvinnor halkar efter i karriären

Seminarium 2017.06.15

Nya studier visar att kvinnor lägger mer tid än män på uppgifter som inte leder till befordran. Kan det vara en förklaring till löneskillnaderna mellan könen och till att fler män än kvinnor når chefspositioner?

Medverkande

Anna Sandberg, är postdoktor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) på Stockholms universitet.

Lise Vesterlund, är Andrew W. Mellon professor i nationalekonomi och avdelningschef på University of Pittsburgh. Lise är även Research Associate på National Bureau of Economic Research och redaktör för flera internationella tidsskrifter.

Robert Östling, docent i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) på Stockholms universitet, leder samtalet.