Inställt: SNS Paris: The Nordic model for Corporate Governance – a model for Europe?

Tis 17 november 2015
Tid och plats

Tisdag 17 november 2015, 19:00–21:00
39, Avenue Pierre 1er de Serbie 75008, Paris

SNS Paris och Svenska Handelskammaren i Frankrike bjuder in till seminarium om den nordiska bolagsstyrningsmodellen med Rolf Skog, adjungerad professor i juridik vid Göteborgs universitet. Presentationen kommenteras av Jean-Marie Osdoit, vd för Volvo Holding i Frankrike.

I boken The Nordic Corporate Governance Model (SNS Förlag) presenteras en samlad modell för bolagsstyrning i Norden. Boken är ett resultat av ett unikt samarbetsprojekt där bolagsstyrningsexperter från Danmark, Finland, Norge och Sverige samverkat.

En av rapportens viktigaste slutsatser är att den nordiska bolagsstyrningsmodellen skapar förutsättningar för aktivt och långsiktigt ägande samtidigt som den erbjuder ett starkt skydd för minoritetsägare.

Vilka gemensamma drag är utmärkande för nordisk bolagsstyrning i ett internationellt perspektiv? Och vilken betydelse kan ett samlat nordiskt uppträdande i bolagsstyrningsfrågor ha för den fortsatta EU-regleringen inom området?

Seminariet hålls på engelska.

Anmälan och pris

Senast den fredagen den 13 november till snsfrankrike@gmail.com. Mötet kostar 10 € för SNS Paris och handelskammarens medlemmar och 20 € för icke medlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.