Intervju med Mia Horn af Rantzien, SNS vd, i Di Weekend

Under rubriken "På barrikaderna i kampen mot faktaresistens" porträtteras SNS vd Mia Horn af Rantzien i Di Weekend (nr 21, 2017).

”SNS ska vara en garant för kunskapsbaserat beslutsunderlag av hög kvalitet. Vi vill förse läsarna av våra rapporter, deltagarna vid våra seminarier och konferenser och alla som följer den samhällspolitiska debatten med näringsrikt underlag”, säger SNS vd Mia Horn af Rantzien i Di Weekends intervju.

Läs hela intervjun med SNS vd Mia Horn af Rantzien i Di WEEKEND (nr 21, 2017).