Kampen om opinionen. Politisk kommunikation under svenska valrörelser

Jesper Strömbäck (red.) Lars Nord (red.)

Publikation 2013.09.13

Valdagen är demokratins högtidsstund, men utan en intensiv valrörelse och kamp om opinionen skulle valdagen förlora demokratisk betydelse. Demokratin förutsätter val, och val förutsätter valrörelser för att vara demokratiskt meningsfulla. Kärnan i dessa valrörelser är den politiska kommunikationen.

kampen_om_opinionen-provlas.pdf 346,7 KB PDF

Kampen om opinionen granskar därför den politiska kommunikationen under svenska valrörelser. Boken innehåller både teoretiska översikter av och aktuell forskning om bland annat partiernas sätt att bedriva valkampanjer, mediernas sätt att bevaka valrörelser samt olika kampanj- och medieeffekter under svenska valrörelser. I boken behandlas också väljarbeteendet under svenska valrörelser och hur viktiga valrörelserna är för att förklara människors politiska engagemang och valutgången. Särskilt fokus riktas mot de senaste svenska valrörelserna.

Författarna tar upp de viktigaste trenderna i den politiska kommunikationen under svenska valrörelser, inte minst mot bakgrund av den snabba medieutvecklingen och dess betydelse för kampen om opinionen.

Medverkande författare: Jesper Strömbäck och Lars Nord (red.), Ulf  Buskqvist, Christer Clerwall, Mats Ekström, Marie Grusell, Lena Jendel, Bengt Johansson, Michael Karlsson, Henrik Oscarsson och Adam Shehata.