Klimatpolitiska rådet om vägen till en fossilfri transportsektor

Seminarium 2019.03.27

Klimatpolitiska rådet kommer till SNS för att presentera sin årsrapport om transportsektorns klimatpåverkan. Vilka förutsättningar finns för transportsektorn att bli fossilfri? Går omställningen tillräckligt snabbt för att nå målet om nollutsläpp år 2045?

Medverkande

02:14 Ingrid Bonde, ordförande, Klimatpolitiska rådet

22:20 Anders Berger, Director Public Affairs, Volvo Group
Mattias Dahl, vd, Transportföretagen

40:45 Panelsamtal

Seminariet leds av Helena Stålnert, rådgivare inom kommunikation och ledarskap.