Konferens om organiserad brottslighet och den kriminella ekonomin

Regeringarna i både Sverige och Norge satsar stort och brett på att stoppa den organiserade brottsligheten. Många förslag handlar om att komma åt de kriminellas vinster. Hör justitieminister Gunnar Strömmer och den norska justitieministern Emilie Enger Mehl om hur brottslighet som riskerar att bli systemhotande kan stoppas.

Medverkande

Per Eleblad, generaldirektör, Utbetalningsmyndigheten

Emilie Enger Mehl (Senterpartiet), norska justitieministern

Petra Lundh, rikspolischef, Polismyndigheten

Per Långsved, Sverigechef, Nordea

Lena Nitz, expert brottslighet och trygghet, Svenskt Näringsliv

Amir Rostami, polis och professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle

Johanna Skinnari, enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Gunnar Strömmer (M), justitieminister

Konferensen leds av Emelie Lekebjer, senior projektledare på SNS.