Konferens om organiserad brottslighet och den kriminella ekonomin

Konferens Fre 24 maj 2024
Tid och plats

Fredag 24 maj 2024, 13:00–15:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Lättare lunch serveras från 12:30. Efter konferensen anordnas ett mingel med lättare mat och dryck. Det har varit stort intresse för konferensen så vi erbjuder nu endast möjligheten att anmäla sig för att delta digitalt.

Regeringarna i både Sverige och Norge satsar stort och brett på att stoppa den organiserade brottsligheten. Många förslag handlar om att komma åt de kriminellas vinster. Hör justitieminister Gunnar Strömmer och den norska justitieministern Emilie Enger Mehl om hur brottslighet som riskerar att bli systemhotande kan stoppas.

Uppskattningar i Sverige visar att den kriminella ekonomin kan omsätta uppemot 150 miljarder kronor per år. Den kriminella ekonomin kan beskrivas som ett system där vinster som genereras från brottslighet återinvesteras i fortsatt brottslig verksamhet. Det kan handla om allt från arbetslivskriminalitet, välfärdsbedrägerier, narkotikahandel och smuggling av vapen och stöldgods. Den kriminella ekonomin hör även ihop med våld, sprängningar och skjutningar, brottslighet som sprider sig långt över landsgränserna.

Hur kan skyddet mot oseriösa och kriminella aktörer inom välfärdsverksamheter stärkas? Hur kan den kriminella ekonomins möjliggörare upptäckas och hanteras? Vilka verktyg behöver polisen och andra myndigheter för att stoppa den kriminella ekonomin? Hur kan företag, organisationer och allmänheten gemensamt motverka brottsligheten?

Konferensen anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle.

Medverkande

Per Eleblad, generaldirektör, Utbetalningsmyndigheten

Emilie Enger Mehl (Senterpartiet), norska justitieministern

Petra Lundh, rikspolischef, Polismyndigheten

Per Långsved, Sverigechef, Nordea

Lena Nitz, expert brottslighet och trygghet, Svenskt Näringsliv

Amir Rostami, polis och professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle

Johanna Skinnari, enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Gunnar Strömmer (M), justitieminister

Konferensen leds av Emelie Lekebjer, senior projektledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Det har varit stort intresse för konferensen så vi erbjuder nu endast möjligheten att anmäla sig för att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 23 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 595 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!