Konkurs eller rekonstruktion. Hur skapas effektiva lagar?

Theodore Eisenberg Sune Karlsson (översättning)

Det nuvarande systemet fär att hantera företag på obestånd oroar många. Företag värda att räddas sätts i konkurs, utdelningen till oprioriterade borgenärer är låg och det offentliga ackordet används sällan. Vad är lösningen?

I Konkurs eller rekonstruktion utgår Theodore Eisenberg från ovan nämnd problematik när han analyserar svensk insolvensrätt. Bland annat diskuteras den rättsliga infrastruktur som krävs för att en rekonstruktionslag ska vara effektiv. Ett exempel är de snedvridande inkonsekvenser som finns mellan regler vid insolvens och i frånvaro av insolvens respektive regler vid konkurs och vid ackord. Vidare framhåller författaren vad man ska tänka på då en rekonstruktionslag införs, hur den ska påverka olika företag samt hur den därefter bör granskas.