Lagring av koldioxid för att minska utsläppen

Kan Carbon Capture and Storage (CCS), det vill säga koldioxidlagring, bli ett viktigt bidrag till minskade koldioxidutsläpp? Vad krävs i så fall för att tekniken ska slå igenom i Sverige? Vilka är riskerna och osäkerhetsmomenten?

Medverkande

Anders Egelrud, vd och koncernchef vid Stockholms Exergi, som bland annat äger och driver Värtaverket i Stockholm, där det finns en testanläggning för bio-CCS

Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers tekniska högskola, och medförfattare till SNS Konjunkturråd 2020: Svensk politik för globalt klimat

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

Webbinariet leds av Gustav Peldán Carlsson, projektledare på SNS.