”Lärlingsprogram är nyckeln till integration”

Lyssna

Så får Tyskland invandrare i jobb

Det säger Holger Bonin, professor vid ZEW - Center for European Economic Research i Mannheim när han medverkade i SNS Arbetsmarknadsdag: Så får Tyskland invandrare i jobb.

160516-stockholm-bonin-ver-2-for-priesentation.pdf 1,6 MB PDF
Professor Bonin besökte SNS för att berätta om Tysklands arbetsmarknadsreformer och strategier för att integrera invandrare. Bonin talade om bakgrunden till ”the German labor market miracle”, med stadig sysselsättningstillväxt och minskad arbetslöshet sedan 2005. Enligt Bonin är ”Harz-reformerna” från 2003-2005 bara en liten del av orsaken till den goda utvecklingen på den tyska arbetsmarknaden.
Vissa av reformerna, såsom decentralisering av arbetsförmedlingen och begränsning av motsvarande a-kassan, har haft positiv effekt. Men samtidigt har flera av reformerna inte varit särskilt lyckosamma, till exempel möjligheten för arbetslösa att själva styra över sin situation med hjälp av ”starta-eget-bidrag” och ”utbildnings-vouchers”, som inte har nyttjats i någon större utsträckning. Inte heller de så kallade minijobben, som är subventionerade deltidsanställningar, har fungerat särskilt bra. De har främst lett till att deltidsarbetande har tagit ytterligare ett jobb, och har exempelvis ökat sysselsättningsgraden bland kvinnor.
En annan viktig orsak till den goda utvecklingen på arbetsmarknaden var goda relationer mellan fack och arbetsgivare som begränsade löneökningarna under ett antal år.
Bonin poängterade att invandrare som kommit till Tyskland av ekonomiska skäl överlag har en hög sysselsättningsgrad. Humanitära flyktingar har däremot haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, och de har tidigare inte fått något stöd från staten.
”Tillgång till lärlingsutbildning är mycket viktigt och underlättar särskilt för de som med hög sannolikhet kommer att stanna i landet”, säger Holger Bonin.
Bonin menar att det i många fall är mer lockande att ta ett jobb med minimilön än att gå en flerårig lärlingsutbildning där lönen inledningsvis är betydligt sämre. Det måste därför, skapas starkare incitament för flyktingar att välja lärlingsutbildning istället.