Ledning för alla? Perspektivbrytningar i arbetsliv och företagsledning

Åke Sandberg (red.)

Publikation 2003.08.28

Företag, arbete och fackliga organisationer är i omvandling. Marknadsorientering, snabbt flöde och flexibilitet är teman i dagens ledningsstrategier. Företag fokuserar sin kärnverksamhet och lägger ut delar av produktionen så att den sker i nätverk, i olika grad horisontella eller med hierarkiska inslag. Bland de anställda utvecklas lagarbete och mångkunnighet samtidigt som andra har mindre kvalificerade jobb.

Downsizing, krympning av organisationen, men med fortsatt höga produktionsmål, söker man nå med arbetsformer som engagerar de anställda i företagets mål och med löneformer med samma syfte. Stressnivån tenderar att öka. Vad betyder ansatser som lean produktion, BPR och balanced scorecards? Vilka konsekvenser får de i arbetslivet? Ger de ledning för alla?

I denna fjärde upplaga har kapitlen omarbetats och kompletterats med nya utifrån erfarenheter i författarnas forskning och undervisning.

Redaktör för boken är Åke Sandberg.

Övriga författare: Mats Alvesson, Fredrik Augustsson, Torsten Björkman, Martha Blomqvist, Siv Boalt Boëthius, Anders Boglind, Christofer Edling, Birgitta Eriksson, Jan Ch. Karlsson, Ulla Kindenberg, Carl le Grand, Casten von Otter, Egil Skorstad, Lars Strannegård, Lennart Svensson, Anna Wahl och Anders Wikman.