Livslångt lärande – vilken roll spelar lärosätena?

Seminarium 2017.04.03

Lyssna

Den 3 april 2017 diskuterades framtidens vidareutbildningar på SNS. Trots stora behov tycks högskolornas utbildningsutbud för yrkesverksamma ha minskat under de senaste åren. Deltagarna diskuterade hur utbildningarna ska se ut i framtiden och vem som ska erbjuda dem. Dessutom presenterades en granskning av efterfrågan på fortbildning från Riksrevisionen .

Medverkande

Micael Holmström, vd, Academy
Sigbritt Karlsson, rektor, Kungliga Tekniska högskolan
Annette Mellander, revisor, Riksrevisionen
Karin Röding, statssekreterare hos högre utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson

Mikael Witterblad
, chef för SNS forskningsprogram, leder samtalet.