Livslångt lärande – vilken roll spelar lärosätena?

Seminarium 2017.04.03

Den 3 april 2017 diskuterades framtidens vidareutbildningar på SNS. Trots stora behov tycks högskolornas utbildningsutbud för yrkesverksamma ha minskat under de senaste åren. Deltagarna diskuterade hur utbildningarna ska se ut i framtiden och vem som ska erbjuda dem. Dessutom presenterades en granskning av efterfrågan på fortbildning från Riksrevisionen.

Medverkande

Micael Holmström, vd, Academy

Sigbritt Karlsson, rektor, Kungliga Tekniska högskolan

Annette Mellander, revisor, Riksrevisionen

Karin Röding, statssekreterare hos högre utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson

Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram, leder samtalet.