Lunchseminarium om företag och FN:s råd för mänskliga rättigheter

Fre 12 december 2014
Tid och plats

Fredag 12 december 2014, 10:00–12:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Samtal med John Ruggie, professor vid Harvard, och under många år FN:s särskilde representant för frågor om företag och mänskliga rättigheter.

JOHN RUGGIE är den som ligger bakom att FN:s råd för mänskliga rättigheter 2011 antog ”FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter” (”the Ruggie Principles”).

Kommenterar gör MARIA STAREBORN, kommunikations-direktör, Unilever Sverige, och MARK TYLOR, forskningssamordnare, Fafo Institute for Labour and Social Research.

Mötet är exklusivt för medlemmar i SNS Sustainability Roundtable. Läs mer här.

Vid frågor kontakat projektledare CAROLINE RAXELL, caroline.raxell@sns.se.