Lyssna på Tylösandstalare Anne Applebaum: ”Vågen av populism inte över i Europa”

Historikern och journalisten Anne Applebaum intervjuas av Bloombergs Markus Karlsson i samband med SNS Tylösandskonferens. ”Det finns starka populistiska rörelser både på vänster- och högersidan i Europa. Och de starka drivkrafterna till populismen kvarstår”, enligt Applebaum.
Lyssna på intervjun.