Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv

Maria Edström

Företagsdoktor eller städgumma? Resultatorienterad eller ambitiös? Hur skildrar egentligen medierna toppchefer i svenskt näringsliv? Fyra inflytelserika personer – Marianne Nivert, Birgitta Johansson-Hedberg, Leif Johansson och Kurt Hellström – berättar om sina erfarenheter av att möta medierna i rollen som vd och vilka strategier de har valt. Vilken betydelse har de som förebilder, vilka råd har de att ge kvinnor som vill bli chefer och finns skillnader mellan mediers förväntningar på kvinnor och män?

mediebilden_av_kvinnliga_chefer_i_svenskt_naringsliv.pdf 6,0 MB PDF

En inventering av två månaders pressmaterial från hösten 2001 visar hur kvinnliga chefer presenteras i nyheter och reportage. I vilken typ av artiklar förekommer kvinnor, vilka är de vanligaste ämnena och vad avslöjar bildval och vinklar? Sammanlagt har 34 tidningar granskats och samtliga artiklar om kvinnliga chefer i näringslivet analyserats. Även etermediernas huvudsändningar ingår i undersökningen.

Såväl nyhetsprogrammen som tv-serier och långfilmer skapar föreställningar om hur chefer ska vara. Här diskuteras bland annat vilken betydelse tv-såpornas schabloner har för verklighetens kvinnliga chefer. Dessutom ger två checklistor konkreta råd till journalister och till kvinnor på väg in i medieuppmärksamheten.