Medieetik under debatt

Olof Petersson (red.)

Muhammedbilderna och Expressens löpsedel om Mikael Persbrandt har aktualiserat frågan om yttrandefrihetens gränser. Svenska medier har länge velat undvika statlig inblandning genom ett system av etisk självsanering.

Medieetik under debatt 997,3 KB PDF

Dagens medier står inför stora etiska utmaningar. Inläggen i denna bok diskuterar hur dagens etiska regelsystem fungerar i praktiken. Frågan är om systemet borde reformeras och i så fall hur.

Bland bokens författare finns journalister, redaktionsledare, mediechefer, organisationsföreträdare, nuvarande och tidigare pressombudsmän och andra med uppgifter inom självregleringssystemet samt jurister och forskare.

Boken inleds med en aktuell översikt över vilka regler som gäller för vilka medier i dagens alltmer uppsplittrade medielandskap.