Mette Foged: Flyktinginvandringen bidrog till högre löner för lågutbildade danskar

Intervju 2017.02.02

Nationalekonomen Mette Foged har studerat vad som hände med de inföddas rörlighet på arbetsmarknaden, löner och sysselsättning när flyktinginvandringen till Danmark ökade kraftigt åren 1995‒2003.

Resultaten presenteras i en ny SNS Analys, Invandring och arbetsmarknaden för infödda – erfarenheter från Danmark. Studien visar att flyktinginvandringen hade en positiv påverkan på lågutbildad arbetskraft, särskilt för unga och personer med kort anställningstid. Lönerna ökade för både låg- och högutbildade. Dessutom var arbetslösheten oförändrad trots det ökade utbudet av arbetskraft.

Mette Foged intervjuas av Max Landergård