Syftet med SNS forskning är att bidra till en saklig samhällsdebatt och att vara en kunskapskälla för beslutsfattare. Under året som gått har många intressanta SNS-rapporter publicerats. Tre av dessa presenteras vid mötet.

Hur påverkas patientsäkerheten av överbelastade akutmottagningar och vårdplatsbrist?

Björn af Ugglas, doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet och strategisk verksamhetsutvecklare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Social rörlighet

Mårten Palme, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Ett skattesystem för Sverige i en global värld

Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Vad gör SNS referensgrupper?

Hanna Jarl, Kriminalvårdsdirektör och Yvonne Bertlin, CFO och skattechef på AstraZeneca, ger en inblick i arbetet i referensgrupperna till forskningsprogrammen Brottslighet och samhälle respektive Skatter i en globaliserad värld.

Ilinca Benson, vice vd, leder samtalet.