Nytt forskningsprogram: Hur säkrar vi Sveriges kompetensförsörjning?

Vilka kompetenser kommer att efterfrågas på framtidens arbetsmarknad? Hur klarar vi generationsväxlingen med de stora pensionsavgångar som väntar under de kommande 10-20 åren? För att bidra med svar på dessa frågor startar SNS forskningsprogrammet Framtidens kompetensförsörjning.

Ny teknik och ökad globalisering innebär att vissa jobb försvinner. Samtidigt
skapas möjligheter i nya framväxande branscher. Var finns de nya jobben?
Arbetsgivarna efterfrågar bättre utbildad och mer erfaren arbetskraft. Vilka
krav ställer det på utbildningssystemet?

Programmet syftar till att bidra med kunskap och förslag till åtgärder för att säkra
Sveriges kompetensförsörjning.

– Forskningsprogrammet kommer att följas av en referensgrupp av ledande
företrädare för privata och offentliga arbetsgivare, utbildningsaktörer och
myndigheter. Gruppen kommer att bidra med insikter från verkligheten
och formulering av relevanta frågeställningar, säger Ilinca Benson, ekon.
dr. och forskningsledare på SNS.

Referensgruppen består av företrädare för Academic Work, Anthon B Nilsen,
Arbetsförmedlingen, Högskolan Väst, KK-stiftelsen, KPMG, Ledarna, Lernia,
Myndigheten för yrkeshögskolan, NCC, Stockholms läns landsting, Svenskt
Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Södra Skogsägarna och Vattenfall.
Annika Wohlström, ansvarig på NCC för ledarutveckling och talent management är
referensgruppens ordförande.

– Kompetensfrågorna är centrala för NCC, vi ser på framtiden med både oro
och tillförsikt. Vi vet att teknisk kompetens och hållbarhetsfokus är
bristvaror. Därför har vi tagit flera initiativ till att utveckla rätt kompetens på
dessa områden. Genom den kunskap och erfarenhet som finns samlad i
referensgruppen har vi mycket att tillföra forskningen. Jag ser också arbetet
i gruppen som ett viktigt lärtillfälle, säger Annika Wohlström.

Här kan du läsa mer om programmet (länk)!

Kontakt

Ilinca Benson, ansvarig forskningsledare, ilinca.benson@sns.se, 08-507 025 59
Caroline Schmölzer, projektledare, caroline.schmolzer@sns.se, 08-507 025 55
Övriga pressfrågor: Kontakta Caroline Raxell, pressansvarig SNS,
caroline.raxell@sns.se, 070–382 20 95.