,

På jakt efter ett nytt ankare: från fast kronkurs till inflationsmål

Lars Jonung (red.)

Publikation 2003.03.15
På jakt efter ett nytt ankare 1,7 MB PDF

Boken är en unik skildring av ett dramatiskt skede i svenskt samhällsliv. Kronförsvaret, dess misslyckande och det därefter genomgripande omtänkandet inom den ekonomiska politiken är spännande nutidshistoria. Skribenterna var alla centrala aktörer i denna process, som politiker, experter eller oberoende ekonomer. Sammantaget ger boken en översikt över förloppet från olika utsiktspunkter och med delvis motsatta slutsatser om vad som gjordes rätt och fel av centrala beslutsfattare. Vilka tankar och föreställningar var styrande, hur tänkte ansvariga inom regering och riksbank, liksom utanför dessa maktcentra?

Bokens författare: Krister Andersson, Carl Bildt, Urban Bäckström, Bengt Dennis, Klas Eklund, Carl B. Hamilton, Lars Heikensten, Lars Jonung, Nils Lundgren och Ulrika Stuart.