Partier och ansvar

Åsa Bengtsson Kimmo Grönlund

I en representativ demokrati, där en liten minoritet fattar beslut åt majoriteten av befolkningen, aktualiseras frågan om ansvar. Boken koncentrerar sig på partiernas särställning i relationen mellan folket och eliterna – på den distans som lätt uppstår i en representativ demokrati mellan folket och de folkvalda.

Hur goda möjligheter till politiskt inflytande har egentligen medborgarna? Hur förvaltar de utsedda representanterna det ansvar de har tilldelats? Hurdan redovisningsskyldighet har de politiska partierna i det representativa systemet? Partierna och deras ansvarssituation kan betraktas ur många olika synvinklar, både sett till hur de förvaltar den makt som de har tilldelats och vilken möjlighet som finns att utkräva dem på ansvar. I boken analyseras partierna ur ansvarssynpunkt genom såväl teoretiska som empiriska studier.