Polariseringen i Sverige undersöks i SNS Demokratirapport 2021

”Vi lever i en polariserad tid” är ett uttalande som hörs allt som oftast i debatten. Men innebörden av polarisering är ofta oklar och därför finns det anledning att syna detta begrepp närmare. Statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson ska nu tillsammans med tre kollegor för SNS räkning undersöka hur utbredd den politiska polariseringen är i Sverige och vilken betydelse den kan ha för demokratin. Resultaten presenteras i SNS Demokratirapport 2021 som publiceras i vår.

»Polarisering är ett av de begrepp som används flitigt för att beskriva och förklara politisk förändring i vår tid. Vi vill utreda vad de som använder begreppet menar med det och undersöka om det verkligen stämmer att Sverige är mer polariserat i dag än tidigare. Är svensk politik mer eller mindre polariserad än andra länders? Och vilken roll kan polariseringen komma att ha för den framtida politiska utvecklingen i Sverige?«, säger Henrik Ekengren Oscarsson, ordförande för ”SNS Demokratirapport 2021: Polarisering i Sverige”.

Forskarna kommer att kartlägga och systematisera befintlig kunskap om polarisering med speciellt fokus på medier, partisystem, parlament samt bland väljare. I rapporten presenteras ett stort antal sätt att mäta om och hur graden av polarisering har förändrats i Sverige. De ska även diskutera vilken betydelse polariseringen har för demokratiers funktionssätt.

»Få ämnen kan vara mer relevanta att undersöka än polarisering. Å ena sidan har fenomenet fått mycket uppmärksamhet, å andra sidan råder det stor osäkerhet kring vad man egentligen menar med det. Vi är därför väldigt glada över att en så namnkunnig och välmeriterad forskargrupp kommer att ge en bred belysning av polariseringen i Sverige för SNS räkning«, säger Mia Horn af Rantzien, vd SNS.

Rapporten släpps våren 2021 och finansieras med stöd av Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.

Författare

Henrik Ekengren Oscarsson (ordförande), professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Torbjörn Bergman, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet

Annika Bergström, professor i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet

Johan Hellström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet