Rösträttens århundrade: Kampen för rösträtt

Seminarium 2019.02.07

Sverige var sist i Norden med att införa allmän och lika rösträtt. Det skedde för ungefär hundra år sedan. Innan dess hade inte kvinnor rätt att rösta eller ställa upp som kandidater i riksdagsval. Vilka deltog i genomförandet? Vilket motstånd mötte de? Och vad krävs för att bevara och utveckla folkstyret i framtiden?

Medverkande

10:32 Christina Florin, professor emerita, Historiska institutionen vid Stockholms universitet

33:16 Josefin Rönnbäck, universitetslektor och fil.dr i historia, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet

49:24 Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Stefan Sandström, forskningsledare på SNS, leder samtalet.