Så blir Sverige mer attraktivt för klinisk forskning

Tis 14 januari 2014
Tid och plats

Tisdag 14 januari 2014, 08:30–10:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Hur kan bättre samordning mellan näringslivet, sjukvården och forskningen bidra till att vända den negativa trenden för den kliniska forskningen i Sverige? Och vad gör andra länder för att främja life science-sektorn? SNS bjuder in till samtal med författarna bakom två nya utredningar som besvarar dessa frågor.

Sjukvården måste engageras i större grad i utvecklingen av nya läkemedel och andra behandlingsmetoder. Det var en av slutsatserna i slutrapporten från SNS forskningsprogram Värdet av läkemedel. Men i vården finns inte tid för forskning och industrin har svårt att hitta samarbetspartners. Hur kan förutsättningarna för den kliniska forskningen i Sverige förbättras?

Vid seminariet deltar regeringens särskilda utredare INGRID PETERSSON som presenterar sina förslag på hur Sverige kan kraftansamla för att stärka miljön för kliniska studier. Deltar gör även MARTIN WIKSTRÖM som nyligen publicerat en rapport från Tillväxtanalys som ger inblick i hur andra länder har valt att stödja life science-sektorn.

Medverkande

CATARINA ANDERSSON FORSMAN, hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting
CAROLA LEMNE, vd och koncernchef Praktikertjänst, ordförande i styrgruppen för IVA-projektet Prövningar för svensk medicin samt tillträdande vd Svenskt Näringsliv
INGRID PETERSSON, särskild utredare samt gd Formas
MARTIN WIKSTRÖM, analytiker och områdesansvarig för forskningspolitik, utbildningspolitik, life sciences samt hälso- och sjukvård, Tillväxtanalys

Samtalet leds av FREDRIK HED, medicinjournalist.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 395 kr för SNS medlem* och 790 kr för icke-medlem och frukost ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 10 januari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Om du eller din arbetsgivare är medlem i SNS betalar du medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.