Skogens roll i klimatomställningen

Skogen har många värden, men vilka ska prioriteras? Vilken är den bästa avvägningen? Och hur bör styrmedel utformas för att bäst bidra till klimat- och energiomställningen och samtidigt värna andra värden?

Medverkande

Peter Abrahamsson, chef Hållbar Utveckling, Preem

Linus Lakso, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson (mp)

Robert Lundmark, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet

Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen

Henrik Sjölund, vd, Holmen

Simon Westberg, politiskt sakkunnig hos landsbygdsminister Peter Kullgren (kd)

Samtalet modereras av Charlotte Paulie, forskningsledare på SNS.