SNS Analys nr 36. Talent management i svenska organisationer

Kajsa Asplund Pernilla Bolander

SNS Analys 2016.05.25

Lyssna

Vitt skilda talent management-modeller används med framgång av svenska organisationer och företag. Det konstaterar Pernilla Bolander och Kajsa Asplund, forskare i företagsekonomi, i en ny SNS Analys. För första gången används empirisk forskning för att kategorisera svenska organisationers olika angreppssätt för att attrahera, behålla och utveckla talanger.

sns_analys_nr_36_160524.pdf 739,2 KB PDF

SNS-studien Talent Management i svenska organisationer av Pernilla Bolander och Kajsa Asplund bygger på intervjuer med 56 HR-chefer i 30 svenska organisationer i såväl privat som offentlig sektor.
Forskarna identifierar fyra olika angreppssätt på talent management, som utgår från skilda organisationskulturer och synsätt på talang (se tabell ovan).

Allt fler arbetsgivare inför talent management-system och den högsta ledningsnivån är engagerad i att vässa arbetssätten. Men det finns inte mycket forskning att luta sig mot.

Pernilla Bolander och Kajsa Asplund hoppas att deras forskningsstudie ska bidra till att organisationer får ökad självförståelse och därmed kan göra mer välgrundade val av talent management-strategier:

– Vår studie visar att diskussionen om ”best practice” delvis saknar relevans – samma talent management-system passar inte alla företag. Ett intressant exempel är banksektorn. I vårt material finns framgångsrika organisationer inom bank och finans representerade i tre olika talent management-approacher. Det viktigaste verkar vara att angreppsättet passar företagskulturen, säger Pernilla Bolander.

Intervju med forskarna

SNS Analysen presenterades på SNS den 25 maj

Ann Carlsson, vd, Apoteket:
”Studien fungerar som ett bra verktyg för mig som företagsledare att bedöma var befinner oss med de insatser vi gör idag, och vad det är vi vill åstadkomma.”

Johan Öberg, vd, Boston Consulting Group:
“Det är intressant att författarna lyckats identifiera fyra modeller av talent management. I en fortsättning av studien vore det spännande att studera vilka talent management-system som lämpar sig bäst för en viss typ av bransch, marknad eller verksamhet.”

Medverkade på seminariet gjorde även:
Pia Anderberg, Senior Vice President HR and Innovation, Axel Johnson.
Henrik Martin, vd, Stardust Consulting.