SNS Analys nr 5. Vd:s ersättningar – när ägaren själv får välja

Henrik Cronqvist Rüdiger Fahlenbrach

SNS Analys 2012.11.07

Hur höga vd-löner bör vara och vilka mål rörliga ersättningar ska knytas till för att vara värdemaximerande är ständigt aktuella frågor i debatten om vd-ersättningar.

sns_analys_nr_5_2.pdf 238,9 KB PDF

I en ny studie undersöker forskarna Henrik Cronqvist och Rüdiger Fahlenbrach hur starka, professionella ägare utformar vd-kontrakt och hurivida de är optimalt konstruerade ur ägarnas synpunkt.

Deras resultat visar att den nya starka ägaren ändrar många, men långt ifrån alla, komponenter i vd-kontrakten. I studien har Cronqvist och Fahlenbrach analyserat ett 20-tal transaktioner, där ledande amerikanska riskkapitalfonder förvärvat stora börsbolag som tidigare saknat en tydlig huvudägare.

— Riskkapitalisternas vd-kontrakt stämmer på många punkter väl överens med teorierna om optimala kontrakt. Till exempel ändras kriterierna för den rörliga ersättningen från att vara kopplade till vinstrelaterade mått som börsen fokuserar på, till kassaflödesmått som är svårare att manipulera, säger Henrik Cronqvist.

Majoriteten av kontrakten, 90 procent, innehåller efter förvärvet aktierelaterade ersättningar som bygger på prestationskrav. Vd:s ägarandel i bolaget ökar, samtidigt som vd:s investering räknat i dollar minskar. Ett annat utmärkande drag är att kontrakten ofta är konstruerade så att optioner förverkas om vd får sparken, och vd:s möjligheter att sälja sina aktier begränsas kraftigt.

— Vi har studerat de största och mest erfarna riskkaptialfonderna i världen, däribland Blackstone, KKR och Carlyle. Även om svenska förhållanden på flera sätt skiljer sig från amerikanska så menar vi att det är av principiellt intresse att se och lära av hur dessa aktörer utformar vd-kontrakt, säger Henrik Cronqvist.

Henrik Cronqvist är Associate Professor i finansiell ekonomi vid Claremont McKenna College, Robert Day School of Economics and Finance i USA, och även knuten till SIFR, The Institute for Financial Research, i Stockholm.

Rüdiger Fahlenbrach är Associate Professor vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne i Schweiz.