SNS Arbetsmarknadsdag 2015: Läget på arbetsmarknaden och regeringens politik

Tid och plats

Tisdag 19 maj 2015, 09:30–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterar regeringens förslag för att öka sysselsättningen på SNS årliga arbetsmarknadsdag. Forskare, arbetsmarknadens parter och andra ledande bedömare analyserar läget på arbetsmarknaden och regeringens politik.

Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Men idag har stora grupper svårt att få tillträde till arbetsmarknaden och långtidsarbetslösheten är på en historiskt hög nivå. Samtidigt vittnar företag i vissa branscher om att det är svårt att hitta rätt kompetens. I den nyligen släppta vårbudgeten presenterade regeringen en rad åtgärder för att öka sysselsättningen för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden.

Är regeringens reformförslag, såsom traineejobb för unga och extratjänster i välfärden, rätt väg att gå för att få fart på sysselsättningen? Hur kommer förändringen av A-kassan och den slopade ”ungdomsrabatten” att påverka arbetsmarknaden? Hur kan nyanländas etablering på arbetsmarknaden underlättas? Och hur kan vi förbättra matchningen mellan arbetssökanden och lediga jobb?

Medverkande

LARS CALMFORS, professor, Stockholms universitet
MATS ESSEMYR, TCO
LARS FORSETH, vd, Manpower
ANDERS FORSLUND, professor och biträdande chef, IFAU
MARIE GARTELL, ämnessakkunnig, utredningen Matchningsanställningen
YLVA JOHANSSON, arbetsmarknadsminister
CLAS OLSSON, biträdande generaldirektör, Arbetsförmedlingen
SUSANNE SPECTOR, Svenskt Näringsliv

PIA SEHM, moderator och frilansjournalist, leder samtalet.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 1 495 kr kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 17 maj eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

Varmt välkommen!