SNS Förtroenderådsmöte och presentation av 2013 års Konjunkturrådsrapport

Tor 17 januari 2013
Tid och plats

Torsdag 17 januari 2013, 16:10–21:30

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år, i januari och juni. På januarimötet presenteras den årliga rapporten från SNS Konjunkturråd.

Presentation av 2013 års Konjunkturrådsrapport

SNS Konjunkturråd har i mer än 30 år kommit med en årlig rapport som belyser viktiga frågor i den svenska ekonomin och kommenterar utformandet av den ekonomiska politiken. 2013 års Konjunkturrådsrapport analyserar det svenska skattesystemet och presenterar nya förslag för skattesystemets utformning.

Konjunkturrådsrapporten kommenteras av statssekreterare på finansdepartementet HANS LINDBERG och Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson MAGDALENA ANDERSSON.

Personliga inbjudningar skickas via post.

Presskontakt: Nina Bruce, nina.bruce@sns.se eller 070-734 87 83.