SNS förtroenderådsmöte och presentation av 2022 års Konjunkturrådsrapport

Webbinarium Tor 20 januari 2022
Tid och plats

Torsdag 20 januari 2022, 16:00–18:45

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. Efter förtroenderådsmötet presenteras den årliga rapporten från SNS Konjunkturråd.

Den offentliga sektorn gör årligen inköp för drygt 800 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 18 procent av BNP. Rådet analyserar problemen förknippade med offentlig upphandling och ger förslag på förbättringar till såväl beställare och utförare, som politiker och andra beslutsfattare.

I rådet sitter:
Sofia Lundberg (ordförande), professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Malin Arve, docent i nationalekonomi, Norwegian School of Economics i Bergen

Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm

Rapporten kommenteras av:
Ida Karkiainen, civilminister

Daniel Ljunglund, inköpsdirektör, Trafikverket

Britta Wallgren, vd, Capio Sverige

Anmälan

Mötet kommer att sändas digitalt. Endast personliga inbjudningar.