SNS Helsingfors: Mer och bättre tjänster när pengarna tryter?

Tid och plats

Onsdag 14 maj 2014, 12:00–13:15
Handelsbanken, Alexandersgatan 11, Helsingfors.

Grundskola, social- och hälsotjänster samt äldreomsorg är stora och kostnadskrävande verksamheter för kommunen. På vilket sätt skall kommunerna klara av att producera bastjänsterna de ansvarar för på ett bättre och effektivare sätt i framtiden? Nytänkande på alla plan behövs för att klara av utmaningen, det behövs helt nya idéer om hur tjänsterna skall produceras och av vem för att bli bättre och mindre kostsamma.

Välkommen att delta i SNS Helsingfors högst aktuella lunchseminarium där följande experter medverkar:

  • PETER BOSTRÖM, kommerseråd, stadsstyrelsens ordförande i Jakobstad
  • CAY SEVON, pol.dr, kommunindelningsutredare vid Finansministeriet
  • STEFAN WENTJÄRVI, vd Doctagon

Kommenterar gör BO ERIK EKSTRÖM, konsult och rådgivare i företagsfusioner och kommunfrågor.

Anmälan

Senast måndagen den 5 maj till Ulrika Wrede, ulrika.wrede@kolumbus.fi.

Varmt välkommen!
SNS Helsingfors