SNS i Almedalen: Lunchsamtal om långsiktiga hållbarhetsmål i praktiken

Tid och plats

Onsdag 2 juli 2014, 12:00–13:30
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6,Visby.

Samtal med Helena Helmersson, hållbarhetschef på H&M, och finansmarknadsminister Peter Norman, om hur företag kan arbeta konkret med hållbarhetsmål.

Medverkande

HELENA HELMERSSON är ansvarig för hållbarhetsfrågor på H&M och ingår i bolagets koncernledning. Hon har ett mångårigt förflutet på H&M, och har arbetat bland annat i Bangladesh och Hongkong.

PETER NORMAN är finansmarknadsminister och ansvarig för de statligt ägda bolagen.

MIA HORN AF RANTZIEN, vd SNS, leder mötet.

Personlig inbjudan. Antalet platser är begränsat.