SNS i Almedalen: nya utmaningar för svensk energiförsörjning

Seminarium 2019.07.02

Den framtida energiförsörjningen är en central fråga både för klimatet och för näringslivets konkurrenskraft. Hur ska Sverige klara en fossilfri energiförsörjning i framtiden? Vad krävs för att ställa om och möta den ökande efterfrågan på el i samhället?

Medverkande

John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
Per Langer, sverigechef, Fortum
Johan Lindehag, vd, Ellevio
Lowina Lundström, divisionschef, Svenska kraftnät
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen

David Sundström, forskningsledare SNS, leder samtalet.