SNS Jönköping: Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad

Tis 7 februari 2017
Tid och plats

Tisdag 7 februari 2017, 12:00–13:30
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, Vaggerydsgatan 1, Jönköping.

2017 års rapport från SNS Konjunkturråd sätter fokus på de stora utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Sverige har en god tillväxt med hög sysselsättning och relativt låg arbetslöshet bland arbetsmarknadens kärngrupper. Rådet konstaterar att arbetsmarknaden i stora drag fungerar väl. Däremot har unga lågutbildade, flykting- och anhöriginvandrade och äldre arbetslösa mycket svårt att finna arbete. Konjunkturrådet presenterar konkreta reformförslag för hur man kan förbättra möjligheterna för dessa grupper.

Rapporten presenteras av Lena Hensvik, docent vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Anmälan

Senast torsdagen den 2 februari till Jens Claesson, jecl02@handelsbanken.se, telefon: 036-34 65 11.