SNS Jönköping: Wallenberg: Ett familjeimperium

Ons 15 oktober 2014
Tid och plats

Onsdag 15 oktober 2014, 12:00–13:30
Gärde Wesslau advokatbyrå, Hamngatan 2, Jönköping.

Onsdagen den 15 oktober besöker Gunnar Wetterberg SNS Jönköping för att presentera sin bok Wallenberg: Ett familjeimperium (Albert Bonniers Förlag).

I boken om familjen Wallenberg följer Gunnar Wetterberg Sveriges viktigaste släkthistoria. Wetterberg skildrar Wallenbergs historia som finansfamilj inflätad i Sveriges utveckling till en modern industrination. Ingenstans i världen har en enda familj under så lång tid haft en lika stark och mångfasetterad ställning.

Anmälan

Senast måndagen den 13 oktober till Jens Claesson, e-post jecl02@handelsbanken.se, tfn 036-36 51 11.

Varmt välkommen!

SNS Jönköping

Claés Ericson, ordf, Jens Claesson, Marianne Hennix, Camilla Littorin, Leif Melin, Mats Ottosson, Sten Norinder