SNS Kalmar: Attrahera och utveckla talanger

Fre 18 november 2016
Tid och plats

Fredag 18 november 2016, 11:30–13:30
Brofästet<br /> Ekonomihögskolan<br /> Kalmar

Fredagen den 18 november hälsar SNS Kalmar dig välkommen till ett seminarium om att arbeta framgångsrikt med talent management.

I en ny studie identifierar forskarna Pernilla Bolander och Kajsa Asplund fyra olika angreppssätt på talent management. Bland annat lyfter de fram entreprenörskap som en eftertraktad talang. Studien bygger på intervjuer i såväl privat som offentlig sektor och ska bidra till att organisationer får ökad självförståelse och därmed kan göra mer välgrundade val av talent management-strategi. Läs mer om studien.

Mötet genomförs som en del av Global Entrepreneurship Week på LNU. En panel med studenter och Linda Peterson, VD på Telin Rekrytering diskuterar med författarna.

Medverkande

Kajsa Asplund, doktorand i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Pernilla Bolander, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Linda Peterson, VD, Telin Rekrytering

Anmälan

Senast onsdagen den 16 november till Mikael Lundgren.

SNS Kalmar vill bredda sitt nätverk ytterligare. Ta gärna med en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!

Styrelsen SNS Kalmar