SNS Kalmar: Civilsamhället klämt mellan stat och kapital

Fre 28 februari 2014
Tid och plats

Fredag 28 februari 2014, 11:30–13:30
Ekonomihögskolan, Brofästet, Kalmar.

Lars Trädgårdh
Lars Trädgårdh

Genomgår Sverige och de andra nordiska länderna i dag det systemskifte som man i början av 1990-talet främst talade om?

Debatten om det civila samhällets roll i demokratin och välfärden har tagit ny fart under de senaste åren. Frågan är om Sverige och de andra nordiska länderna i dag faktiskt genomgår det systemskifte som man i början av 1990-talet främst talade om. Förändras balansen mellan offentliga åtaganden, frivilliga insatser, non-profitföretag och vinstdrivande aktörer? Är civilsamhället på väg att förändra sin roll inom ramen för en omförhandling av den nordiska modellen? Vilken roll spelar civilsamhället i välfärdens framtida organisering och för övergången från homogena folkhem till pluralistiska medborgarsamhällen?

Dagens gäst är LARS TRÄGÅRDH, professor i historia. Hans forskning, som till stor del bedrivits i USA sedan 1970-talet men under senare år också i Sverige, kretsar kring olika aspekter av välfärdsstaten och det civila samhället. Bland hans verk kan nämnas Civilsamhället klämt mellan stat och kapital och Den svala svenska tilliten (båda utgivna på SNS Förlag 2013) samt Är svensken människa? (med Henrik Berggren).

Anmälan

Obligatorisk anmälan senast onsdagen den 26 februari till Katarina Ellborg, katarina.ellborg@lnu.se.

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Kalmar