SNS Kalmar: Det nya regionala utanförskapet

Fre 29 april 2016
Tid och plats

Fredag 29 april 2016, 11:30–13:30
Brofästet/Ekonomihögskolan, Kalmar

Fredagen den 29 april hälsar SNS Kalmar dig välkommen till ett seminarium om skillnader i regional utveckling.

Sedan 30 år tillbaka ökar de regionala klyftorna i Sverige, både när det gäller BNP per capita och befolkningstäthet. Tillväxten koncentreras alltmer till storstäderna. Vad påverkar den regionala ojämlikheten? Hur kan politiken bidra till att säkra kompetensförsörjningen i hela landet? Hur ser utvecklingen ut i Kalmar län och grannlänen? Och hur skulle den föreslagna regionindelningen påverka utvecklingen?

Vid mötet belyser ekonomhistorikern Kerstin Enflo de senaste decenniernas ökade regionala ojämlikhet i ett historiskt perspektiv. Hon analyserar drivkrafterna bakom utvecklingen och vilken roll politiken spelat i olika perioder. Studien bygger på helt nya serier av BNP per capita för svenska län 1860–2010.

Lunchvärd och medarrangör är Landstinget i Kalmar län.

Anmälan

Senast tisdagen den 26 april till Mikael Lundgren.

SNS Kalmar vill bredda sitt nätverk ytterligare. Ta gärna med en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!

Styrelsen SNS Kalmar