SNS Konjunkturrådsrapport 2020: Svensk politik för globalt klimat

SNS Konjunkturråd 2020 presenterar sin analys av klimatpolitiken i ett globalt perspektiv och föreslår åtgärder för att öka politikens effektivitet. Slutsatserna kommenteras av Klimatpolitiska rådets ordförande Ingrid Bonde.

Medverkande

Konjunkturrådsrapporten presenteras av John Hassler (ordförande), professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet och Jonas Nycander, professor i geofysisk hydrodynamik vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet

Kommentator är Ingrid Bonde, ordförande i Klimatpolitiska rådet.

Seminariet leds av journalisten Åsa Julin.