SNS Konjunkturrådsrapport 2022: Offentlig upphandling

Webbinarium Tor 20 januari 2022
Sofia Lundberg (ordförande), professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet
Tid och plats

Torsdag 20 januari 2022, 10:00–11:30

Den offentliga sektorn gör årligen inköp för drygt 800 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan 18 procent av BNP. Varför blir det i vissa fall dyrare än beräknat och lägre kvalitet än överenskommet?

SNS Konjunkturråd 2022 undersöker de utmaningar som är förknippade med offentlig upphandling. Leveranserna är helt centrala för samhällsviktiga funktioner inom exempelvis vård och infrastruktur, men problem med kostnader, kvalitet, förseningar och byråkrati påtalas gång på gång.

Författarna ger praktiska medskick till såväl beställare och utförare, som politiker och andra beslutsfattare – och framhåller vad den offentliga sektorn kan lära av näringslivets inköp. De studerar också varför tvister oftast är koncentrerade till upphandlingsförfarandet och inte till kontraktsuppfyllelsen, och dessutom vanligare i Sverige än i flertalet EU-länder.

SNS Konjunkturrådsrapport 2022 finansieras med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse.

Medverkande

Från SNS Konjunkturråd 2022:
Sofia Lundberg (ordförande), professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet

Malin Arve, docent i nationalekonomi vid Norwegian School of Economics i Bergen

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola

Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm.

Rapporten kommenteras av:
Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

Staffan Isling, vd, SKR

Irene Waldemarson, vd för Martin & Servera Restauranghandel

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd SNS.

Anmälan och pris

Mötet genomförs som ett webbinarium. Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna, forskare och press. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter. Du kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!