SNS Luleå: Familjeföretagande: affärer och känslor

Tid och plats

Tisdag 19 mars 2013, 18:00–20:00
Swedbank Dukaten.

De allra flesta företag i Sverige är familjeföretag. Tillsammans svarar de för hälften av det privata näringslivets bidrag till BNP. Bilden av familjeföretaget är dock motsägelsefull. Dels finns synen att familjeföretaget är en bättre plats att jobba på, erbjuder mer meningsfulla jobb och uppvisar långsiktigt bättre finansiella resultat. En annan bild är att familjeföretaget är konservativt utan förändringsförmåga och ibland också en arena för förödande familjeföretagskonflikter, nepotism och känslostormar.

På mötet presenteras den nyligen utgivna boken Familjeföretagande: affärer och känslor av BENGT JOHANNISSON, seniorprofessor vid Linnéuniversitetet och högskolan i Jönköping och en av bokens redaktörer och författare. Mötet syftar till att inbjuda till en diskussion kring det motsägelsefulla och mytomspunna familjeföretagandet och vad som behövs för att det ska leva och överleva.

Anmälan

Senast måndagen den 18 mars till Anders Furbeck, anders.furbeck@lkab.com.

Varmt välkomna!
SNS Luleå