SNS Malmberget: Vad händer med prisutvecklingen på råvarumarknaden?

Tis 20 oktober 2015
Tid och plats

Tisdag 20 oktober 2015, 18:00–20:00
Best Western Liza Hotell, Gällivare

Priset på mineraler är i dag lågt och gruvindustrin står inför nya utmaningar då det kan dröja innan viljan att investera i gruvnäringen går uppåt igen. Samtidigt ser de stora gruvbolagen ljust på framtiden. Är prisraset bestående och vad får det för konsekvenser i Norrbotten?

Forskaren Linda Wårell är verksam vid Luleå tekniska universitet och har bland annat forskat om prisutvecklingen på järnmalm. Den 20 oktober besöker hon SNS Malmberget för att tala om utvecklingen på råvarumarknaden, med betoning på järn och koppar. Hur påverkas företag som Boliden och LKAB av det rådande läget?

Anmälan

Senast fredagen den 16 oktober till Eva Björkvall, eva.bjorkvall@lkab.com, 0970-76381

SNS Malmberget vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!
SNS Malmberget