SNS Malmberget: Varför fungerar inte bostadsmarknaden?

Tis 19 november 2013
Tid och plats

Tisdag 19 november 2013, 19:00–21:00
Liza Hotell, Klockljungsvägen 2, Gällivare.

En dåligt fungerande hyresmarknad, en stadsflytt och en haussad arbetsmarknad. Det är några tänkbara anledningar till varför bostadsmarknaden i Malmfälten inte fungerar.

Liksom i Gällivare och Kiruna är bristen på hyresrätter ett problem även i Stockholm och landets tillväxtregioner. Här ökar befolkningen snabbare än bostadsbyggandet. Trångboddheten växer samtidigt som unga och personer med små resurser har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.

Efter 40 år verkar den svenska modellen för bostadsmarknaden behöva en radikal omprövning. Hans Lind är professor vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad på KTH och har på SNS uppdrag undersökt samspelet mellan bostadsmarknad och bostadspolitik de senaste åren. Vid mötet presenterar han sina slutsatser och diskuterar hur marknaden skulle kunna fungera bättre.

Anmälan

Senast torsdagen den 14 november till Eva Björkvall, e-post: eva.bjorkvall@lkab.com, tel: 0970-76381.

SNS Malmberget vill bredda sitt nätverk ytterligare. Medtag gärna en gäst som inte redan är medlem till mötet så att fler kan upptäcka SNS.

Varmt välkommen!

SNS Malmberget