SNS Malmö/Lund: Sverige och rättssäkerheten

Ons 19 december 2012
Tid och plats

Onsdag 19 december 2012, 17:00–19:00
SEB, Östergatan 39, Malmö.

Den offentliga sektorns myndighetsutövning påverkar många människor. Med makt följer också ansvar. Enskilda beslut kan få stor betydelse för enskilda individer och företag.

Sveriges rättsväsende och offentliga förvaltning anses sedan länge vara en internationell förebild vad gäller oberoende och integritet. Men nu har ett antal uppmärksammade fall satt igång en debatt om rättsäkerheten i Sverige.

SNS Malmö/Lund välkomnar till ett samtal om Sveriges rättsäkerhet. Medverkande är BO LUNDGREN, riksgäldsdirektör och tidigare partiledare för Moderaterna och DAN OLOFSSON, entreprenör, som nyligen kom ut med boken Mina tre liv: om företagande, engagemang och rättsröta.

Mötet leds av HENRIC BORGSTRÖM, journalist och författare.

Anmälan

Senast måndagen den 17 december till Alma Zunic, alma.zunic@sns.se.

Varmt välkommen!
Styrelsen i SNS Malmö/Lund